«

Paieška

Sveiki apsilankę „AkzoNobel“ tinklalapyje!

Mes džiaugiamės, kad lankotės mūsų interneto svetainėse ir dėkojame už domėjimąsi mūsų įmone, produkcija bei interneto svetainėmis. Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą taikomas bendrovei „AkzoNobel GmbH“ bei kitoms koncerno „AkzoNobel GmbH“ įmonėms (toliau kartu vadinamoms „AkzoNobel“ arba „mes“), kurias Jūs galite pasiekti per šį interneto portalą. Pagal Duomenų apsaugos įstatymus Institucija, kuri atsakinga už asmens duomenų tvarkymą - tai atitinkamų tinklalapių leidimo duomenyse nurodyta koncerno „AkzoNobel“ įmonė.

Mums svarbi Jūsų privatumo apsauga naudojantis mūsų tinklalapiais. Todėl prašome susipažinti su toliau pateikiama informacija:

Anoniminis duomenų rinkimas

Paprastai Jūs galite lankytis „AkzoNobel“ tinklalapiuose nepranešdami mums, kas esate. Mes sužinosime tik Jūsų vizito metu suteiktą IP adresą, interneto paslaugų teikėjo pavadinimą, tinklalapį, iš kurio aplankote mus, taip pat tinklalapius, kuriuose lankotės pas mus, bei apsilankymo laiką. Kai siųsitės failus, „AkzoNobel“ taip pat žinos kiekvieno siunčiamo failo pavadinimą. Ši informacija bus naudojama statistikos analizei. Tokiu atveju Jūs kaip atskiras vartotojas liekate anonimiškas.

  • Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas
  • Paprastai mūsų tinklalapiuose, skirtuose tik klientų informavimui,
  • nerenkama jokių asmens duomenų.


Tačiau Jums pageidaujant palaikyti su „AkzoNobel“ individualų ryšį, asmens duomenys bus renkami, kuomet Jūs savo valia bei laisvu pasirinkimu suteiksite juos mums. Tai galima padaryti, pvz., pateikiant prašymą priimti į laisvą darbo vietą, atliekant apklausą online režimu arba registruojantis konferencijai. Šių personifikuotų paslaugų rėmuose Jūsų registracijos duomenys bus tvarkomi pagal Jums praneštą paskirtį. Kad būtų išvengtą nesusipratimų po to, kai prisiregistruosite, „AkzoNobel“ atsiųs Jums elektroninį laišką, kurį turėsite patvirtinti savo sutikimu (Double OptIn).

Duomenų eksportas ir tvarkymas ne EEE valstybėse
Kadangi klientų informavimo metu nerenkama jokių asmens duomenų, šie duomenys taip pat nebus eksportuojami ir į valstybes, esančias už EEE ribų.

Naudojantis pasiūlymais (personifikuotomis paslaugomis), kurie tarnauja asmeninei komunikacijai tarp Jūsų ir „AkzoNobel“, asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms koncerno „AkzoNobel“ įmonėms, kurių buveinė gali būti už EEE ribų, siekiant suderinto tikslo (pvz., kandidatuojant į darbo vietą, teikiant paklausimus dėl produkcijos, registruojantis konferencijoms). Asmens duomenų atskleidimui koncerno „AkzoNobel“ vidaus struktūroje galioja duomenų apsaugai privalomas Elgesio kodeksas (Privacy Code of Conduct). Tai užtikrina, kad Jūsų privatumas bei asmens duomenys koncerne „AkzoNobel“ bus saugomi nustatyta tvarka.  

Asmens duomenų naudojimas ir atskleidimas
Kadangi mūsų tinklalapiuose informacijos nuskaitymui nerenkami jokie asmens duomenys, todėl jie negali būti nei naudojami, nei atskleidžiami.

„AkzoNobel“ tinklalapiuose surinkti asmens duomenys be Jūsų aiškaus sutikimo gali būti naudojami tik Jūsų paklausimams vykdyti bei apdoroti, teikiant prieš tai aprašytas personifikuotas paslaugas. Be to, Jūsų duomenys bus naudojami reklamos bei rinkodaros tikslais, taip pat koncernui „AkzoNobel“ pritaikant poreikius atitinkančias elektronines paslaugas tik gavus Jūsų sutikimą. Jūsų duomenys taip pat gali būti naudojami asmeniškai Jums skirtoje reklamoje tik gavus Jūsų sutikimą. Visais kitais atvejais duomenys neatskleidžiami tretiesiems. Kiekvieną savo sutikimą Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti ir paskelbti niekiniu ateičiai.

Išorinės nuorodos
Kad būtumėte geriausiai informuoti, mūsų tinklapiuose galite rasti nuorodų į trečiųjų tinklalapius. Negalint iš karto aiškiai pamatyti tokių nuorodų, norėtume atkreipti dėmesį, kad tai yra išorinė nuoroda. „AkzoNobel“ neturi jokios įtakos kitų paslaugų teikėjų tinklalapių turiniui ir išvaizdai, todėl ir šiame pareiškime apie privatumo apsaugą išvardintos garantijos taip pat neturi jiems galios.

 

Kita informacijai ir kontaktai
Jei turiste kitų klausimų „AkzoNobel“ duomenų apsaugos politikos" tema, atsakymus į juos galiote gauti DŪK (dažniausiai užduodamų klausimų bei atsakymų) skyriuje. Be to, informaciją apie savo duomenis bei kitas iniciatyvas prašome siųsti elektroniniu ar įprastu paštu šiuo adresu:

„AkzoNobel GmbH“ duomenų apsaugos priežiūros įgaliotinis

Dipl. inž. Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

El. paštas: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


DŪK apie duomenų apsaugą

Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenimis laikoma informacija, kuri gali būti susieta su Jūsų asmeniu. Tai gali būti, pvz., Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas. Informacija, kuri negali būti tiesiogiai susieta su Jūsų asmeniu, tam nepriklauso.

Kuo „AkzoNobel“ laiko reklamą bei rinkodarą?
Reklamą ir rinkodarą mes laikome informacija apie gaminių asortimentą (pvz., prospektai), informacija apie paslaugas (pvz., konsultacijos gaminių klausimais), informacija apie klientų pritraukimo programą (pvz., konferencijos, mugės) ir klientų apklausos (pvz., online režimu vykstančios apklausos apie klientų pasitenkinimą).

Kas yra slapukai?
Slapukas (cookie) - tai maža byla, kuri gali būt laikoma standžiajame diske. Šią bylą sukuria ir Jums išsiunčia žiniatinklio serveris, prie kurio prisijungiate per interneto naršyklę (pvz., Internet Explorer, Netscape Navigator). Daugumoje naršyklių pagal nutylėjimą nustatyta, kad jie automatiškai pripažins slapukus. Vis dėlto Jūs turite galimybę nustatyti savo naršyklę taip, kad ši nepriimtų slapukų arba nerodytų ankstesnių slapukų. Be to, slapukus bet kada gali pašalinti savo kompiuteryje (pvz., Windows Explorer). Tam prašome panaudoti atitinkamą operacinės sistemos funkciją arba perskaityti interneto naršyklės žinyną.

Ar „AkzoNobel“ naudoja slapukus?
Taip, kai kuriuose tinklalapiuose mes naudojame slapukus. Paprastai slapukus mes naudojame statistinei analizei, siekdami įvertinti susidomėjimą mūsų tinklalapiais. Mūsų slapukuose nėra jokių asmeninių duomenų ir jie yra naudojami tik siekiant nustatyti, kaip dažnai lankomasi mūsų tinklalapiuose. Norėdami tai padaryti, mes naudojami tik vadinamuosius „seanso slapukus“. Šie slapukai vėl bus pašalinti uždarius naršyklę. 


Ar „AkzoNobel“ naudoja kitas technologijas rinkodaros bei tobulinimo tikslais?
Šiame tinklalapyje duomenys rinkodaros ir tobulinimo tikslais renkami ir įrašomi taikant bendrovės „etracker GmbH“ (www.etracker.com) technologijas. Visi šie duomenys gali būti parengti viename slapyvardžiu apsaugotame naudotojo profilyje. Tam gali būti panaudoti slapukai. Tai maži tekstiniai failai, kurie įrašomi į tinklalapio lankytojo interneto naršyklės tarpinę atmintį. Slapukai leidžia vėl atpažinti interneto naršyklę. „etracker“ technologijų pagalba surinkti duomenys be subjekto atskirai išduoto sutikimo nebus naudojami šio tinklalapio lankytojo tapatumui nustatyti ir nebus susiejami su asmens duomenimis per slapyvardžio turėtoją. Sutikimas rinkti, kaupti duomenis ir leisti naudoti juos ateityje gali būti atšauktas bet kuriuo metu.  

Ar aš turiu teisę gauti informaciją?
Nepriklausomai nuo to, ar mes surinkome asmens duomenis online režimu ar raštu (pvz., iš prašymų priimti į darbą, paklausimų apie produkciją, prašymų atsiųsti prospektus), Jūs visada turite teisę žinoti, ar mes kaupiame Jūsų asmens duomenis, ir jei taip, kokius. Tam prašome kreiptis į „AkzoNobel“ duomenų apsaugos priežiūros įgaliotinį. Informacija Jums bus suteikta nemokamai.

Ar aš turiu teisę pakeisti ar pašalinti duomenis?
„AkzoNobel“ saugos Jūsų duomenis tol, kol jie bus reikalingi numatytam tikslui pasiekti. Be to, Jūs visada turite teisę visiškai ar iš dalies atšaukti savo sutikimą naudoti duomenis ir neleisti jų naudoti ateityje. Tokiu atveju mes pašalinsime visus atitinkamus duomenis. Tačiau išskirtiniais atvejais šalinti duomenis gali būti uždrausta pagal įstatymus, visų pirma įgyvendinant prievolę teikti įrodymus. Tokiu atveju Jūsų duomenys bus užblokuoti ir panaudoti tik įstatymų numatytoms prievolėms įgyvendinti.

Ar mano duomenys bus atskleisti tretiesiems?
Paprastai Jūsų duomenys neatskleidžiami tretiesiems asmenims. Mums apdorojant Jūsų paklausimus ir Jums naudojantis mūsų paslaugomis mes, kilus būtinybei, atskleidžiame Jūsų asmens duomenis „AkzoNobel“ įmonėms arba mus remiantiems įgaliotiems paslaugų teikėjams. Šie paslaugų teikėjai pagal sutartis yra įpareigoti laikytis duomenų apsaugos teisės reikalavimų ta pačia apimtimi, kaip ir mes, todėl pagal duomenų apsaugos teisę jie nelaikomi trečiaisiais asmenimis.

Kaip „AkzoNobel“ tvarko „ypatingas asmens duomenų rūšis“?
Ypatingas asmens duomenų rūšis apibrėžia Federalinio duomenų apsaugos įstatymo 9 str. 3§. Tokiomis rūšimis laikytina, pvz., informaciją apie sveikatos būklę, politines pažiūras, priklausymą profesinėms sąjungoms ir t. t. Tokiems duomenims taikytina ypatinga apsauga. Paprastai Jūs galite lankytis „AkzoNobel“ tinklalapiuose ir naudotis visa šiuose tinklalapiuose siūloma informacija nepranešdami mums tokio ypatingo pobūdžio asmens duomenų. Jums savo valia suteikus bendrovei „AkzoNobel“ ypatingų rūšių asmens duomenis, „AkzoNobel“ laikys tai aiškiu sutikimu pagal Federalinio duomenų apsaugos įstatymo 3 str. 4a§. Tokiu atveju „AkzoNobel“ užtikrina Jus, kad ypatingų rūšių asmens duomenys bus tvarkomi itin kruopščiai.

Ar šis pareiškimas apie privatumo apsaugą taikytinas kitų paslaugų teikėjų tinklalapiams?
Šie pareiškimai apie privatumo apsaugą netaikomi ne „AkzoNobel“ tinklalapiams, į kuriuos patenkama „AkzoNobel“ tinklalapiuose esamų nuorodų pagalba. Todėl prašome laikytis atitinkamai kitų paslaugų teikėjų reikalavimų, keliamų duomenų apsaugai.

Kur aš galiu kreiptis dėl galimybės susipažinti su „Operacijų sąrašu Kiekvienam"?
Remiantis Federaliniu duomenų apsaugos įstatymu (BDSG) kiekvienos įmonės duomenų apsaugos priežiūros įgaliotinis, gavęs „Kiekvieno“ prašymą, privalo leisti prieiti prie informacijos apie automatizuoto asmens duomenų tvarkymo operacijas. Ši informacija bus nuolat prieinama naudojant šią nuorodą:

Operacijų sąrašas Kiekvienam (išorinė nuoroda)

Pareiškimo apie privatumo apsaugą pakeitimas
Dėl sparčios interneto raidos mums kyla būtinybė reguliariai peržiūrėti pareiškimą apie privatumo apsaugą. Todėl prašome atitinkamai tikrinti, ar išleista mūsų pareiškimo apie privatumo apsaugą naujausia versija.

Kontaktinis asmuo informacijai
Esant klausimams, komentarams, nusiskundimams bei prašymams suteikti informaciją, susijusią su mūsų pareiškimu apie privatumo apsaugą bei Jūsų asmens duomenų tvarkymą, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos priežiūros įgaliotinį aukščiau nurodytu adresu.

 

„etracker“ nuoroda į duomenų apsaugą

Šiame tinklalapyje duomenys rinkodaros ir tobulinimo tikslais renkami ir įrašomi taikant bendrovės „etracker GmbH“ (www.etracker.com) technologijas. Visi šie duomenys gali būti parengti viename slapyvardžiu apsaugotame naudotojo profilyje. Tam gali būti panaudoti slapukai. Tai maži tekstiniai failai, kurie įrašomi į tinklalapio lankytojo interneto naršyklės tarpinę atmintį. Slapukai leidžia vėl atpažinti interneto naršyklę. „etracker“ technologijų pagalba surinkti duomenys be subjekto atskirai išduoto sutikimo nebus naudojami šio tinklalapio lankytojo tapatumui nustatyti ir nebus susiejami su asmens duomenimis per slapyvardžio turėtoją. Sutikimas rinkti, kaupti duomenis ir leisti naudoti juos ateityje gali būti atšauktas bet kuriuo metu.

[Translate to Litauisch:] etracker Know Now